Posty

Strach przed pająkami Arachnofobia

Obraz
 Strach przed pająkami Skutecznym podejściem do oswojenia własnych lęków jest stopniowe narażanie się na sytuacje, które wywołują ten niepokój. Unikanie tych okoliczności teoretycznie pozwala nam uniknąć lęku. Jednak równocześnie utrzymuje lęk w stanie uśpienia. Kiedy napotkamy sytuację, której się boimy, strach natychmiastowo powraca. Strach co pomaga Zbliżanie się do sytuacji, które budzą w nas lęk, może rozwijać zdolność radzenia sobie z tym uczuciem i pomniejszać jego intensywność. Możemy stopniowo przyzwyczajać się do tego lęku poprzez oswojenie go. Wyzwanie to wymaga osobistej decyzji, aby skonfrontować się z tym stanem. To zadanie nie jest proste do wykonania. Pomóc może wyobrażenie sobie naszego poziomu lęku na subiektywnej skali, na przykład od 0 do 100. To subiektywna skala, więc każdy musi określić, kiedy u niego lęk jest na zerowym poziomie, a kiedy osiąga maksimum.     Stosunkowo niski poziom lęku może występować, na przykład podczas wakacji w przyjaznym otoczeniu i przyje

Nabieranie odwagi w obliczu obaw

Obraz
Nabieranie odwagi w obliczu obaw Stopniowe przystosowywanie się do swoich lęków może okazać się skutecznym narzędziem w ich oswojeniu. Systematyczne stawianie czoła sytuacjom, które wywołują niepokój, stanowi praktyczną drogę do opanowania tych emocji. Choć unikanie trudnych momentów pozornie likwiduje lęki, w rzeczywistości one pozostają ukryte. Gdy zetkniemy się z tym, czego się boimy, nasze lęki powracają w pełnej krasie.   Postępując w kierunku źródła swoich lęków, możemy wypracować umiejętność radzenia sobie z nimi i zmniejszenia ich intensywności. Systematyczna ekspozycja na te emocje może prowadzić do stopniowej adaptacji. Warto podjąć świadomą decyzję o konfrontacji z własnymi lękami, choć to zadanie wcale nie jest proste. Przydatne może być wyobrażenie sobie naszych obaw na subiektywnej skali, np. od 0 do 100. To subiektywny sposób mierzenia, więc każdy z nas musi określić, kiedy lęk osiąga poziom minimalny, a kiedy maksymalny.     Minimalny poziom lęku możemy odczuwać w komfo

Jak przstać się bać wystąpienia publicznego

Obraz
Jak przestać się bać wystąpienia publicznego Przełamywanie strachu przed wystąpieniem publicznym Skutecznym podejściem do przezwyciężania lęku przed wystąpieniem publicznym jest stopniowe eksponowanie się na sytuacje, które wywołują ten niepokój. W miarę systematycznego stawiania czoła takim wyzwaniom, możemy nauczyć się radzić sobie z tą trudną emocją. Choć unikanie publicznych wystąpień może wydawać się ucieczką od lęku, w rzeczywistości ten lęk pozostaje uśpiony. Kiedy jednak staniemy w obliczu konieczności wystąpienia publicznego, lęk powróci w pełnej sile.     Krok po kroku przekraczanie swoich granic może pomóc w opanowaniu lęku przed wystąpieniem publicznym i zredukowaniu jego intensywności. Stopniowe narażanie się na sytuacje, w których musimy przemawiać przed ludźmi, może stopniowo oswoić nas z tym lękiem. Ważne jest podjęcie świadomej decyzji o konfrontacji z tym wyzwaniem, choć to nie jest zadanie łatwe. Może pomóc wyobrażenie sobie naszego poziomu lęku na subiektywnej skali

Strach co się dzieje, kiedy czujesz strach

Obraz
 Co się dzieje, kiedy czujesz strach Przyspiesza się bicie serca człowieka, przyspi e sza się oddech. Mog ą temu towarzyszyć zawroty głowy. Następuje odczuwalna fizjologiczna zmiana w postaci znaczącego przypływu ciepła w okolicach serca. Ze strony układu pokarmowego pojawiają się objawy w postaci mdłości i b ó lu żołądka. Natomiast kończyny s tają się zimne, cza sami jednocześnie bardzo się pocą. Ciało mobilizuje się wtedy do ochrony najważniejszych części ciała. Zamknięcie klatki piersiowej jest naturalnym odruchem. Mięśnie stają się napięte. Następuje spięcie całego ciała i kulenie się w sobi e . Czyni to człowiek a mniej podatnym na ewentualne szkody z zewnątrz, np. w przypadku uderzenia chroniony jest tuł ó w, czyli centralna część ciała. Jest to naturalna reakcja organizmu. Możesz ją rozpoznać u siebie, jeśli masz wiedzę o twoich konkretnych rea k cjach na strach. Je żeli nie masz wiedzy na ten temat, to powyższe objawy mogą wywołać u Ciebie dodatkowy niepok ó j i atak paniki. Po