Posty

Strach co się dzieje, kiedy czujesz strach

Obraz
 Co się dzieje, kiedy czujesz strach Przyspiesza się bicie serca człowieka, przyspi e sza się oddech. Mog ą temu towarzyszyć zawroty głowy. Następuje odczuwalna fizjologiczna zmiana w postaci znaczącego przypływu ciepła w okolicach serca. Ze strony układu pokarmowego pojawiają się objawy w postaci mdłości i b ó lu żołądka. Natomiast kończyny s tają się zimne, cza sami jednocześnie bardzo się pocą. Ciało mobilizuje się wtedy do ochrony najważniejszych części ciała. Zamknięcie klatki piersiowej jest naturalnym odruchem. Mięśnie stają się napięte. Następuje spięcie całego ciała i kulenie się w sobi e . Czyni to człowiek a mniej podatnym na ewentualne szkody z zewnątrz, np. w przypadku uderzenia chroniony jest tuł ó w, czyli centralna część ciała. Jest to naturalna reakcja organizmu. Możesz ją rozpoznać u siebie, jeśli masz wiedzę o twoich konkretnych rea k cjach na strach. Je żeli nie masz wiedzy na ten temat, to powyższe objawy mogą wywołać u Ciebie dodatkowy niepok ó j i atak paniki. Po

Strach co to jest

Obraz
Strach co to jest Strach jest naturalną emocją, kt ó ra powstaje w człowieku zwykle po to, żeby go przed czymś uchronić. Strachu nie należy się zatem bać. J est to narzędzie, kt ó re jest częścią człowieka. Podobnie, jak korzystasz ze swoich rąk, n ó g i wielu nar z ąd ó w, tak samo strach jest Twoim narzędziem. Dlatego zawsze możesz wykorzystać to do poprawy sytuacji. To strach podpowiada nam, że należy wybrać jedną z trzech opcji w momencie zagrożenia. Do tych reakcji zwykle należą: - ucieczka, - walka, - ukrycie się .     Strach co to jest - przyjaciel Można zatem potraktować strach jako swojego sprzymierzeńca. Nie należy go całkowicie eliminować z naszego życia. Byłoby to szkodą dla naszego funkcjono wania i przetrwania w świecie. Z drugiej strony lęk przesadzony, zbyt intensywny w stosunku do sytuacji . Wtedy strach jest bardzo szkodliwy i może też być wtedy naszym wrogiem. Staje się nim, kiedy jest per manentny, narastający i ciągły. Tym gorzej jest, k iedy strach jest zu