Posty

Strach co to jest

Obraz
Strach co to jest Strach jest naturalną emocją, kt ó ra powstaje w człowieku zwykle po to, żeby go przed czymś uchronić. Strachu nie należy się zatem bać. J est to narzędzie, kt ó re jest częścią człowieka. Podobnie, jak korzystasz ze swoich rąk, n ó g i wielu nar z ąd ó w, tak samo strach jest Twoim narzędziem. Dlatego zawsze możesz wykorzystać to do poprawy sytuacji. To strach podpowiada nam, że należy wybrać jedną z trzech opcji w momencie zagrożenia. Do tych reakcji zwykle należą: - ucieczka, - walka, - ukrycie się .     Strach co to jest - przyjaciel Można zatem potraktować strach jako swojego sprzymierzeńca. Nie należy go całkowicie eliminować z naszego życia. Byłoby to szkodą dla naszego funkcjono wania i przetrwania w świecie. Z drugiej strony lęk przesadzony, zbyt intensywny w stosunku do sytuacji . Wtedy strach jest bardzo szkodliwy i może też być wtedy naszym wrogiem. Staje się nim, kiedy jest per manentny, narastający i ciągły. Tym gorzej jest, k iedy strach jest zu